Parse error: in /home/izmirilahiyatvak/public_html/index.php(12) : eval()'d code on line 1
İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı - Tarihçe
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
el-Kitabu'l-Esasi
Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
Mehmet Akif ve Eğitim
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Türk- İslam Eğitimcisi
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Heidegger'in Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Pratik Arapça
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hz. Ali Sempozyumu
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Fıkıh Usulü
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Günümüz İslam Mezhepleri
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Din Felsefesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 1982 yılında açılmasıyla birlikte bünyesinde, fakültenin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir vakıf kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Nihayet dönemin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı'nın büyük gayret ve teşvikleri sonucu ve İzmir'in ileri gelen iş adamlarının destekleri ile 1986 yılında "İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI" kurulmuştur.

Vakfın kurucuları arasında başta Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI olmak üzere Ali Rıza GÜVEN, İbrahim Halil TURGAY, Celal YILDIRIM, Mustafa TOKUL, Halim TOKUL, Abdullah Erol GÜVEN, Osman SARIOĞLU, Abdurrahman CERRAHOĞLU, Ömer KAYA, Mehmet Nuri SEVER, Mehmet AYDIN, Avni İLHAN, Nevzat AŞIK, Mevlüt FERLİGÜL, Ali SAYI, Necdet DOĞANATA ve Hilmi BUDAK yer almışlardır.

 

Yayınlarımızdan...

Türk- İslam Eğitimcisi "Zernûcî"

Yazar:   Dr. Mehmet Tütüncü

Pratik Arapça

Yazar: Yard. Doç. Dr. Cüneyt EREN