Parse error: in /home/izmirilahiyatvak/public_html/index.php(12) : eval()'d code on line 1
İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı - Fıkıh Usulü
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
el-Kitabu'l-Esasi
Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
Mehmet Akif ve Eğitim
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Türk- İslam Eğitimcisi
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Heidegger'in Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Pratik Arapça
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hz. Ali Sempozyumu
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Fıkıh Usulü
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Günümüz İslam Mezhepleri
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Din Felsefesi

Yazar: Şakir Hanbeli

Çeviren: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Şu muhakkak ki, hüküm çıkarma (istinbat) metotlarını anlama ve hüküm çıkarma yollarını gösteren fıkıh usûlü ilmine olan ihtiyaç çok şiddetlidir ve hatta bu asırda bir zorunluluktur. Çünkü insan toplumu genişledikçe, karşılaşılan problemlerin çözümü, bu ilmin sağlam öğrenilip onda maharet kazanılmasıyla mümkün olur. Islahat arzulayan nice kişiler bu konuda; kapalılığı açan, kâidelerini açıklayan ve ilim talebelerine, karşılaşılan çeşitli olaylar hakkında hüküm fetva vermeye, fer’î konuları ana konulardan tahriç etmeye imkân verecek derecede pratikte kolaylık sağlayan, yeni ortaya çıkan problemlerin halline yardımcı olacak böyle bir kitabın yazılmasını temenni etmişlerdir.
Müellif bu eseriyle, zor olanı kolaylaştırmış, zamanın şartlarına uygun ve öğrenciler tarafından anlaşılır olmasına dikkat etmiş, kesin kâideler zikrederek her birine muamelât ve ibadetlerden pek çok örnekler vermiştir. Ayrıca, açıklama gerektiren konu ile ilgili terimleri, başka kitaplara ihtiyaç duyurmayacak şekilde açıklamış; böylelikle kitabı, isteneni karşılayan, kolaylık ve açıklık yönünden insana hoş gelen bir eser olmuştur.

 

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Yayınlarımızdan...

Türkiye'de Alevilik Bektaşilik

Yazar: Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar

Yazar: Yard. Doç. Dr. Muammer Erbaş