Parse error: in /home/izmirilahiyatvak/public_html/index.php(12) : eval()'d code on line 1
İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı - Mehmet Akif ve Eğitim
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
el-Kitabu'l-Esasi
Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
Mehmet Akif ve Eğitim
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Türk- İslam Eğitimcisi
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Heidegger'in Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Pratik Arapça
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hz. Ali Sempozyumu
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Fıkıh Usulü
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Günümüz İslam Mezhepleri
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Din Felsefesi

Yazar: Dr. Ali ÖZER

 M. Âkif hakkında bir çok eser yazılmış olmasına rağmen, bunlar içinde şairin fikir cephesini ele alanlar oldukça azdır. Hâlbuki M.Âkif bir sanatkâr olduğu gibi, aynı zamanda bir fikir adamıdır da. O, milletinin sıkıntılı günlerinde bu sıkıntıyı yüreğinin derinliklerinde duymuş, bu ıstırapla sebep ve çareler üzerinde büyük bir hassasiyetle durmuştur. Geriliğin, zayıflığın, tefrikanın sebeplerini aramış ve bulduğu sebeplere göre çareler teklif etmiştir.
M. Âkif, eğitimci olmadığı gibi, Safahât da bir eğitim kitabı değildir. Bununla beraber, eğitim görüşleriyle ilgili bir tez çalışmasını mümkün kılacak farklı yönleri vardır. O, "sanat cemiyet içindir" prensibini kendisine düstur edinmiş, bütün hayatı boyunca realizmden ayrılmamıştır. Bu iki özellik, M. Âkif in toplumun bütün dertleriyle ilgilenmesine sebep olmuştur. M.Âkif’in başka bir özelliği de gündelik, geçici çözümlere iltifat etmemesidir. O, daima problemlerin temeline inmiş, gerçek sebepleri ve devamlılığı olacak çözüm yollarını araştırmıştır.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı, zamanımızın eğitim problemlerine yardımcı olacağı düşünülerek "M. Âkif’in Eğitim Görüşleri"ni ele alan bir çalışma ortaya konulmuştur...

 

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Yayınlarımızdan...

Din Görevlileri İçin Dua Rehberi

Yazar:  Yrd.Doç.Dr. Rahim Tuğral

Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-

Yazar: Prof. Dr. Abdülkadir ŞENER