Parse error: in /home/izmirilahiyatvak/public_html/index.php(12) : eval()'d code on line 1
İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı - Gayemiz
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
el-Kitabu'l-Esasi
Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
Mehmet Akif ve Eğitim
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Türk- İslam Eğitimcisi
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Heidegger'in Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Pratik Arapça
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hz. Ali Sempozyumu
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Fıkıh Usulü
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Günümüz İslam Mezhepleri
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Din Felsefesi

Vakıf senedinde vakfımızın gayesi şu şekilde ifade edilmektedir:

İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı; eğitim ve öğretim faaliyetleri bakımından İzmir İlahiyat Fakültesi'ne yardımcı olmak ve maddî destek sağlamak, ihtiyaç duyulan ders araç ve gereçlerini temin etmek, Fakültenin kütüphanesini geliştirmek ve muhtaç öğrencilere burs, yurt ve eğitim malzemesi ile öğretim elemanları için yurtiçi ve yurtdışı araştırma bursları sağlamak, İslâmî ve ilmî alanda araştırmalar yaptırmak, bu türlü çalışmaları tercüme ettirmek, basmak, yaymak; İzmir İlahiyat Fakültesi mensupları için spor, konaklama, kreş, huzurevi ve benzeri sosyal amaçlı tesisler kurmak ve gerektiğinde gıda, yiyecek ile dayanıklı tüketim mallarını temin için mağazalar açmak, yurtiçi ve yurtdışından davet edilen öğretim elemanlarının her türlü giderlerini karşılamak; yapılacak amacına uygun şartlı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak; eğitim ve öğretime katkı için millî ve milletlerarası kongre, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve ödüllü ilmî yarışmalar tertiplemektir.

Yayınlarımızdan...

Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci

Yazar: Cihad KISA

İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)

İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)