Parse error: in /home/izmirilahiyatvak/public_html/index.php(12) : eval()'d code on line 1
İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı - Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
el-Kitabu'l-Esasi
Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
Mehmet Akif ve Eğitim
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Türk- İslam Eğitimcisi
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Heidegger'in Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Pratik Arapça
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hz. Ali Sempozyumu
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Fıkıh Usulü
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Günümüz İslam Mezhepleri
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Din Felsefesi

Yazar: Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

Anadolu Aleviliği, bir İlahiyatçı ve İslam düşüncesi tarihi araştırıcısı için, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması, araştırılması ve bir hükme ulaşılması en zor ve belki de, kendi kaynakları henüz yeterince günyüzüne çıkarılamamış bulunduğu için ancak karanlıkta el yordamı ile iş yapmaya benzer bir faaliyet alanıdır. Bu belirsizliğe rağmen bugüne kadar, özellikle "Bektaşilik" yahut "Alevilik" başlıklı pek çok yayın yapılmıştır ve hâlâ magazin gazeteleri de dâhil olmak üzere basınımızın ve muhtelif dergilerin vazgeçilmez malzemesi olarak sayfalarında yer verdikleri ve maalesef çoğu da ideolojik tahriklere yol açabilecek bir üslûpla ele alınan bir konu olmaya devam etmektedir.
Değerli hocamız Prof.Dr. Ethem Rûhi Fığlalı’nın bu nadide eseri Tarihi, Esasları ve Âdâb-Erkânı gibi başlıklar altında Türkiye’deki Alevilik ve Bektaşîliği bilimsel olarak ele alıp tarihten günümüze ışık tutuyor. Türkiye’de Alevîlik Bektâşilik eseri yıllardır konuyla ilgili alanda büyük bir boşluğu doldurmuş ve İzmir İlahiyat Vakfı’nca bu eser yeniden gözden geçirilip beşinci baskısı yayına sunulmuştur.

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Yayınlarımızdan...

Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi

Yazar: Yard. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL

Türkiye'de Alevilik Bektaşilik

Yazar: Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı